10 kwietnia 2019

Uzyskaj prawa patentowe i ochroń swój produkt – webinarium

PARP ogłosiła konkurs Ochrona własności przemysłowej, którego celem jest sfinansowanie ochrony praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych.

Zobacz, na co można przeznaczyć dofinansowanie.

Zobacz inne webinaria dla wnioskodawców

Więcej informacji o konkursie Ochrona własności przemysłowej

Opublikowano: 10.04.2019 11:44
Poprawiono: 11.04.2019 11:00
Modyfikujący: piotr_tyrakowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: