10 kwietnia 2019

Uzyskaj prawa patentowe i ochroń swój produkt – webinarium

PARP ogłosiła konkurs Ochrona własności przemysłowej, którego celem jest sfinansowanie ochrony praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych.

Zobacz, na co można przeznaczyć dofinansowanie.

Zobacz inne webinaria dla wnioskodawców

Więcej informacji o konkursie Ochrona własności przemysłowej