12 września 2019

Nowa edycja Funduszy norweskich i EOG w Polsce – czas, start!

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” – to hasło inaugurowanej dzisiaj III edycji Funduszy norweskich i EOG. Kultura, sprawy wewnętrzne, zdrowie, rozwój przedsiębiorczości i innowacje to kolejne obszary, do których trafią pieniądze z Funduszy. Umowy w sprawie nowych programów podpisali dziś minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński i Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.

– Do tej pory Polska zagospodarowała ponad 1 miliard euro i zrealizowała setki projektów dzięki wsparciu Funduszy norweskich i EOG. Niezmiennie pozostajemy największym beneficjentem tych środków. W ramach inaugurowanej właśnie III edycji pula wynosi ponad 809 milionów euro, czyli prawie 3,5 miliarda złotych – podkreślał minister Jerzy Kwieciński.

W konferencji wzięli też udział między innymi wiceszef resortu zdrowia Sławomir Gadomski, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Adam Banaszak, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek oraz przedstawiciele norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Wsparcie w siedmiu obszarach

W ramach nowej edycji Funduszy norweskich i EOG zostały już uruchomione trzy pierwsze programy: „Edukacja”, „Badania” i „Rozwój Lokalny”. Dzięki dzisiejszemu podpisaniu umów w sprawie realizacji czterech kolejnych programów: „Kultura”, „Sprawy Wewnętrzne”, „Zdrowie”, „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, zdecydowana większość Funduszy edycji 2014-2021 staje się dostępna do wykorzystania. To szansa między innymi na realizację cennych inicjatyw promujących przedsiębiorczość w obszarze kultury, jeszcze skuteczniejsze zwalczanie przestępczości, wzmocnioną profilaktykę i ograniczanie nierówności społecznych w zdrowiu oraz wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Szansa dla MŚP

„Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” to program prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Innovation Norway. Jego budżet to 100 milionów euro, z których 85 milionów euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 milionów euro wkład krajowy.

– Żeby dostosować się do dynamicznie zmieniających się potrzeb polskiego biznesu, stale rozszerzamy zakres wsparcia przedsiębiorczości. Dlatego z dużą satysfakcją przyjęliśmy decyzję o powierzeniu naszej Agencji realizacji programu grantów norweskich dla przedsiębiorców. Cieszymy się, że doceniono doświadczenie PARP w dystrybucji wsparcia dla MŚP. Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” jest największym z programów dla przedsiębiorców realizowanych dotychczas w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce – powiedział Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przede wszystkim poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. W programie przewidziano cztery komponenty, w ramach których ogłaszane będą nabory wniosków dotyczące wsparcia:

  • innowacji w zakresie zielonych technologii (green industry innovation);
  • niebieskich innowacji – innowacyjne technologie w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth);
  • technologii w zakresie poprawy jakości życia (welfare technology);
  • w postaci małych grantów na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety we wszystkich trzech powyższych obszarach tematycznych.

Opublikowano: 12.09.2019 11:49
Poprawiono: 23.10.2019 10:48
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: