16 września 2019

Delegacja z Ukrainy uczy się w PARP o programach akceleracyjnych dla startupów

W dniach 16-19 września 2019 r. z wizytą w Polsce przebywa delegacja z Ukrainy, w skład której wchodzą przedstawiciele ukraińskich agencji rozwoju regionalnego oraz lokalnej administracji. Celem wizyty jest przekazanie polskich doświadczeń z obszaru tworzenia, rozwoju i zarządzania instytucjami wspierającymi rozwój startupów – inkubatorami i akceleratorami. 

Temat programów akceleracyjnych z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gościom z Ukrainy przybliża Jacek Bukowicki, ekseprt z Departamentu Rozwoju Startupów.

W ramach wizyty w Polsce, przedstawiciele ukraińskiej administracji spotkają się z przedstawicielami fundacji „Polska Przedsiębiorcza”, fundacji „StartUp Hub Poland”, a także gdańskiego inkubatora Starter oraz gdańskiego akceleratora Space3ac. Będzie to okazja do zapoznania się z polskimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i zarządzania instytucjami wspierającymi rozwój startupów.

Delegacja odbywa się w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”, realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w partnerstwie z PARP, finansowanego w ramach programu „Polska pomoc”.

 

Opublikowano: 16.09.2019 14:41
Poprawiono: 16.09.2019 14:41
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: