4 listopada 2019

O Unii Europejskiej. Sieci, informacje, porady

Udostępnij

W broszurze, która trafia do Państwa rąk, zebraliśmy dane na temat działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych, które specjalizują się w różnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Znajdziecie tu krótki opis tego, czym zajmują się poszczególne sieci oraz ich dane kontaktowe. Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą do-wiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach, aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Oprócz działań informacyjnych i promocyjnych sieci zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji. Wierzę, że ta publikacja ułatwi Państwu dostęp do właściwych źródeł informacji, które pomogą poszerzyć wiedzę o Unii Europejskiej” – Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Broszura "O Unii Europejskiej. Sieci, informacje, porady" pdf

Zobacz więcej podobnych artykułów