23 stycznia 2020

STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł

Udostępnij

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z instytucjami wdrażającymi działania konkursowe w ramach Programu Inteligentny Rozwój, siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz ekspertami posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych, zapraszają przedsiębiorców do korzystania z instrumentu STEP.

STEP to narzędzie wsparcia dla przedsiębiorstw chcących realizować projektu badawczo-rozwojowe i inwestować w innowacje. Przedsiębiorcy, którzy mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczenia w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich oraz w przygotowywaniu takich projektów, dzięki STEP otrzymają potrzebne bezpłatne i kompleksowe wsparcie oraz dowiedzą się, czy ich pomysł może być finansowany z Programu Inteligentny Rozwój.

STEP składa się z dwóch ścieżek wsparcia:

  1. Weryfikacja Pomysłu na Projekt

Jeżeli masz konkretny pomysł na projekt i chcesz go zweryfikować pod kątem możliwości w uzyskaniu dofinansowania z POIR oraz określenia mocnych i słabych stron projektu w kontekście kryteriów konkursowych. Więcej informacji: http://www.poir.gov.pl/step

  1. Innovation Coach

Chcesz prowadzić prace z obszaru B+R+I w swoim przedsiębiorstwie ale nie masz doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na realizację innowacyjnych projektów?

Zarejestruj firmę i pozwól zweryfikować nam Twoje doświadczenie. Więcej informacji: www.innovationcoach.pl

Oba instrumenty są bezpłatne i dostępne dla wszystkich przedsiębiorców.