28 stycznia 2020

Terytorialne ograniczenie dostaw - Ankieta Komisji Europejskiej dla detalistów, hurtowników i producentów

Komisja Europejska, realizując zapowiedzi z Komunikatu w sprawie europejskiego sektora detalicznego odpowiadającego potrzebom XXI wieku z kwietnia 2018 r., zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej problemu terytorialnych ograniczeń dostaw.

Ankieta dostępna jest do końca stycznia 2020 r. pod adresem: https://www.surveygizmo.eu/s3/90193637/DG-GROW-Study-on-territorial-supply-constraints-in-the-EU-retail-sector

Terytorialne ograniczenia dostaw (territorial supply constraints - TSCs) są to ograniczenia narzucone przez prywatnych operatorów, które mogą znacząco zmniejszać możliwości detalistów w zakresie zakupu produktów. Wydaje się bowiem, że w niektórych przypadkach detaliści posiadający siedzibę w jednym państwie członkowskim i mający do czynienia z dostawcą wielonarodowym nie mają możliwości wyboru, u którego krajowego podmiotu dostawcy towarów chcieliby się zaopatrywać, lecz są kierowani do określonego krajowego podmiotu zależnego. Zakłada się, że TSCs odgrywają poważną rolę w segmentacji rynku. Mogą jednak istnieć uzasadnione powody, aby dostawcy zróżnicowali swoją ofertę w różnych krajach.

Ankieta skierowana jest do detalistów, hurtowników i producentów.

Udzielenie przez Państwa odpowiedzi na zadane pytania pozwoli Komisji na zebranie wiarygodnej wiedzy o sytuacji w handlu na różnych rynkach UE i zaplanowanie właściwych kroków na przyszłość.

Wszelkie dane pozostaną anonimowe. Proszę pamiętać, że brak informacji z Polski oznaczać będzie, że Państwa potrzeby nie zostaną uwzględnione przez KE w jej kolejnych działaniach.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Opublikowano: 28.01.2020 16:36
Poprawiono: 28.01.2020 16:36
Modyfikujący: mariusz_idzikowski
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: