2 kwietnia 2020

Raport nt. rynku pracy – najnowsza edycja

„Rynek pracy, edukacja, kompetencje — marzec 2020” to syntetyczny przegląd polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczny comiesięczny raport, który PARP przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Niniejszy raport dotyczy okresu od 23 lutego 2020 r. do 22 marca2020 r. 

W publikacji przedstawiono najnowsze wyniki badań i analiz oraz najważniejsze wskaźniki dotyczące rynku pracy, m.in.:

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym 2020 r. wyniosła 5,5% i w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostaje bez zmian.
  • W lutym 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 921,0 tys. bezrobotnych (o 1,2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej).
  • Najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (9,6 proc.), podkarpackim i świętokrzyskim (po 8,3 proc)oraz kujawsko-pomorskim (8,1 proc.); najniższe w województwach: wielkopolskim (3,1 proc.), śląskim (3,9 proc.) i małopolskim (4,4% proc.).
  • Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym wyniosło 6445,9 tys. osób.
  • Do urzędów pracy zgłoszono 111,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2020 r., wyniosło 5330,48 zł.
  • Wskaźnik bezrobocia wg. Eurostatu dla krajów członkowskich UE-28 w styczniu 2020 r. wyniósł 6,2 proc., a strefy euro (UE-19) 7,4 proc. Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9 proc.

Pobierz raport: „Rynek pracy, edukacja, kompetencje — marzec 2020”

Opublikowano: 02.04.2020 11:10
Poprawiono: 02.04.2020 15:03
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: