22 maja 2020

Komisja Europejska zaprasza na konsultacje dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal), którego celem jest zwiększenie nakładów na badania i innowacje wspierające realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej.  Projekty pilotażowe i demonstracyjne, które uzyskają wsparcie w ramach programu powinny przyczynić się istotnie do priorytetów Zielonego Ładu obejmujących:

 • Międzysektorowe wyzwania klimatyczne;
 • Czyste, tanie i bezpieczne źródła energii;
 • Przemysł w przyjaznej środowisku gospodarce
 • Energooszczędne i wydajne budynki
 • Zrównoważony i inteligentny transport
 • Gospodarka rolna
 • Przywrócenie bioróżnorodności i usługi w ekosystemie
 • Zero-emisyjne i wolne od toksyn środowisko
 • Działalność naukowo badawcza wspierająca Europejski Zielony Ład
 • Partycypacja społeczna w działaniach na rzecz neutralnej klimatycznie, zrównoważonej Europie
 • Przyspieszenie dostępu i upowszechnienia czystych źródeł energii w partnerstwie z Afryką

Konsultacje będą przeprowadzone w każdym z wyżej wymienionych obszarów, a ich głównym celem jest wypracowanie docelowej formuły uczestniczenia w określonych wyzwaniach (konkursach). Liczy się każdy głos.

Informacje na temat konsultacji znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej i będą trwać do 3 czerwca br. Ogłoszenie konkursu jest planowane na wrzesień, a nabór projektów zakończy się 31 stycznia 2021 r.

W kontekście trwającej pandemii, Europejski Zielony Ład ma stanowić sposób na wyjście europejskiej gospodarki z recesji w oparciu o zielone technologie, promocję bioróżnorodności, czysty transport i funkcjonowanie przemysłu w obiegu zamkniętym.

 

Opublikowano: 22.05.2020 06:35
Poprawiono: 22.05.2020 18:39
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: