13 października 2020

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wśród dziesięciu światowych finalistów w konkursie dla innowacyjnych ekosystemów startupowych

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wśród dziesięciu światowych finalistów w konkursie dla innowacyjnych ekosystemów startupowych „InnoVision Ecosystem Awards” podczas Festiwalu Innowacji DLD w TelAvivie.

DLD Tel Aviv Digital Conference to największe międzynarodowe spotkanie liderów branży Hi-tech, setek start’upów, przedstawicieli venture capitals, aniołów biznesu, wiodących międzynarodowych koncernów oraz liderów branży takich jak: Google, Microsoft, Amazon, GM, Kimberly Clark, Amdocs, Facebook i wielu innych.

Corocznie przyznawana nagroda w ramach InnoVision Ecosystem Awards jest wyrazem uznania dla innowacyjnych ekosystemów na całym świecie prezentując dokonane osiągnięcia w zakresie tworzenia i wdrażania technologii.

Od 2017 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna systematycznie wzmacnia swoją pozycję na arenie ekosystemów startupowych, łącząc kompetencje w obszarach wspierania młodych innowacyjnych firm z otwieraniem na innowacje dużych przedsiębiorstw. W ramach ekosystemu ŁSSE należy wyróżnić 3 główne obszary aktywności: Akcelerator Startup Spark, S5 - Akcelerator Technologii 5G oraz IoE Hub. Starania te zostały zauważone i docenione przez kapitułę konkursu The Global InnoVision Ecosystem Awards 2020 poprzez zakwalifikowanie Strefy do ścisłego finału konkursu: z 50 ekosystemów z ponad 40 krajów na świecie wybrano dziesięciu finalistów! Ekosystemy oceniano wg. pięciu głównych kryteriów: impact, zrównoważony rozwój, kreatywność i wszechstronność, skalowalność, oraz wyjątkowość.

Docenienie ŁSSE w obszarze Impact to przede wszystkim konsekwentnie realizowana strategia w obszarze łączenia startupów i dużych przedsiębiorstw. Należy w tym miejscu podkreślić rolę programu Startup Spark, realizowanego dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie celem akceleracji jest komercjalizacja rynkowa projektu startupu w dużym przedsiębiorstwie.

W 2016 r. ŁSSE obok dziewięciu innych podmiotów została wybrana przez PARP do realizacji projektu w ramach pilotażu Scale Up (POIR 2.4.1. INNO_LAB)[1]. Program akceleracji Startup Spark pozwolił przeprowadzić 2 rundy naboru, oceniono 303 startupy. Wybrano 27 najbardziej obiecujących spółek, które rozpoczęły współpracę z 7 korporacjami. W trakcie realizacji projektu wdrożono 12 innowacji dla dużych przedsiębiorstw.

Dwa lata później, w grudniu 2018 r. ŁSSE powierzono realizację projektu Startup Spark 2.0 w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne POIR[2]. Bazując na doświadczeniach z pilotażu ScaleUp do 30.06.2021 r. ŁSSE zaplanowała 4 rundy akceleracji, mające objąć aż 66 startupów. Akcelerator współpracuje obecnie z 11 Odbiorcami Technologii, z czego 7 to duże przedsiębiorstwa takie jak: Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.  ; Ceramika Paradyż Sp. z o.o.; Ericsson Sp. z o.o.; Siemens Sp. z o.o.; AIRBUS Poland S.A.

Kreatywność i wszechstronność to budowanie elastycznego ekosystemu odpowiadającego na aktualne potrzeby rynku. Na uwagę zasługuje przede wszystkim zorganizowana w możliwie krótkim czasie runda specjalna akceleracji Startup Spark 2.0 pn. Spark Change the Future, dedykowana poszukiwaniu i akcelerowaniu rozwiązań służących niwelowaniu  ekonomicznych, zdrowotnych i społecznych skutków pandemii COVID-19.

Strefa zapewnia startupom również skalowalność poprzez dostęp do ponad 300 firm będących w portfolio inwestorów ŁSSE. W ramach poszczególnych akceleratorów ŁSSE wspiera m.in. rozwiązania w obszarze budowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, optymalizacji zużycia energii elektrycznej czy też inteligentnego zarządzania zasobami (zrównoważony rozwój).

Całość tych działań, zarządzana w sposób konsekwentny, spójny i efektywny pozwoliła osiągnąć to znaczące wyróżnienie, jakim jest dołączenie do pierwszej 10 ekosystemów startupowych na świecie nominowanych w ramach konkursu The Global InnoVision Ecosystem Awards 2020.

To wyjątkowe wydarzenie cyfrowe będzie otwarte dla szerokiej publiczności z całego świata. W tegorocznej edycji online, udział swój potwierdziło ponad 1000 uczestników z 80 krajów świata.

Informacje o wydarzeniu oraz link do rejestracji: https://globalinnovision.com/

[1] W oparciu o podpisaną umowę ŁSSE przyznano grant w wysokości 5 530 073,50 zł,  z czego 5 mln zł z przeznaczeniem na akcelerację startupów.

[2] W oparciu o podpisaną umowę ŁSSE przyznano 13 836 560,00 zł, z czego 10 560 000 zł na granty pieniężne  dla startupów.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 13.10.2020 11:39
Poprawiono: 13.10.2020 13:16
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: