16 października 2020

PARP Partnerem „Kongresu 590”, 21-23 października

Kongres 590 to biznesowe forum poświęcone promocji rodzimych produktów i przedsiębiorców, 590 to numer kodu kreskowego polskich produktów. Ideą spotkania jest stworzenie przestrzeni do kooperacji dla przedstawicieli biznesu, nauki i polityki. Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń. „Polska 2030”, czyli jak za 10 lat będzie wyglądała Polska i światowa gospodarka, to hasło przewodnie 5. edycji Kongresu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem wydarzenia.

Ze względu na pandemię, a w odróżnieniu od poprzednich lat, tegoroczny Kongres odbędzie się w wirtualnie a panele będą transmitowane z warszawskiego studia.


Aktywności PARP:*

Pierwszego dnia, tj. 21 października:

  • godz. 10:15-11:45 – Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Portret polskiego przedsiębiorcy – wyniki badania MŚP w Polsce”,
  • godz. 17:30-18:15 – Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Kto wprowadzi Polskę na drogę elektro mobilności?”.

Drugiego dnia, tj. 22 października:

  • godz. 10:30-11:00 – Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Ekspansja polskich firm za granicą”,
  • godz. 12:15-12:55 – Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Cyfryzacja lekiem na pandemię”,
  • godz. 16:15-17:00 – Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP będzie uczestniczyła w dyskusji pt. Angażowanie Polonii w ekspansję zagraniczną spółek skarbu państwa.

W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli skorzystać z wirtualnego stoiska PARP. Indywidualne konsultacje z ekspertami pozwolą dowiedzieć się więcej o aktualnej ofercie Agencji.
Podczas kongresu swoją premierę będą miały również dwa raporty PARP dot. rynku pracy (cykl publikacji „Bilans Kapitału Ludzkiego”):

  • „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy”,
  • „Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach – obraz tuż przed pandemią”.

BKL – zapoczątkowany w 2009 r. – to jeden z największych europejskich projektów badawczych dotyczący rynku pracy, tj. zatrudnienia, adaptacyjności kadr i kompetencji zawodowych. Partnerem projektu jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

*Program może ulec zmianie.

www.kongres590.pl

590 kolorowy kod kreskowy, logo Kongresu 590

Opublikowano: 16.10.2020 13:16
Poprawiono: 19.10.2020 16:48
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: