1 lutego 2021

Prawo reklamy i promocji w UE – obejrzyj film szkoleniowy

Udostępnij

Reklama i promocja mają dla przedsiębiorców bardzo duże znaczenie: odpowiednio wykorzystane pozwalają dotrzeć do szerszego grona klientów i mogą znacząco wpłynąć na poziom sprzedaży produktów czy usług.

Dziś, gdy konkurencja na rynku jest tak duża, warto korzystać z różnych form reklamy – ważne jest, aby robić to zgodnie z przepisami prawa, które niestety nie zawsze są zrozumiałe. Część przepisów, które obowiązują na rynku Unii Europejskiej, jest implementowana również do prawa polskiego.

Aby przybliżyć i ułatwić przedsiębiorcom poruszanie się wśród obowiązującego w tym zakresie prawodawstwa przygotowaliśmy szkolenie.

Agenda:

  1. Prawo reklamy – źródła prawa międzynarodowego, unijnego i polskiego.
  2. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji.
  3. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa.
  4. Zakazy reklamy – zakazy bezwzględne i względne.
  5. Zakazy reklamy towarów – tytoń, napoje alkoholowe, produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne.
  6. Zakazy reklamy usług – reklama instytucji finansowych, reklama wolnych zawodów.
  7. Reklama w środkach masowego przekazu – reklama w mediach audiowizualnych, reklama internetowa.
  8. Podsumowanie.

Szkolenie poprowadziła Dominika Ewa Harasimiuk – dr nauk prawnych, prodziekan ds. naukowych i współpracy międzynarodowej Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Naukowo dr Harasimiuk zajmuje się prawem instytucjonalnym Unii Europejskiej (UE) oraz prawem rynku wewnętrznego UE. Specjalizuje się również w obszarze prawa reklamy i nieuczciwej konkurencji. Jest autorką szeregu publikacji w wymienionych dziedzinach. Wykładowczyni na uniwersytetach i uczelniach krajowych (Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Warszawski) oraz uniwersytetach zagranicznych (Uniwersytet w Salzburgu, Bostonie, University of West London).

Dodatkowo udostępniamy prezentację ze szkolenia w postaci pliku pdf.

Film został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Enterprise Europe Network „Szkoła dla Eksportera”. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Pliki do pobrania