1 marca 2021

Przedsiębiorco! Podziel się wiedzą nt. swoich działań CSR z Komisją Europejską

Zapraszamy europejskie MŚP i przedsiębiorstwa typu startup do udziału w badaniu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

CSR odnosi się do odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Obejmuje  praktyki zrównoważonego rozwoju oraz włączenie kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych, praw człowieka i konsumentów do działalności gospodarczej.

Wyniki tego badania zostaną wykorzystane do wsparcia Komisji Europejskiej i władz krajowych w lepszym zrozumieniu potrzeb przedsiębiorstw w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju.

Badanie skierowane jest w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 pracowników) działających w następujących branżach:

  • Przemysł rolno-spożywczy
  • Przemysł włókienniczy i odzieżowy
  • Transport
  • Handel detaliczny
  • Środki farmaceutyczne
  • Górnictwo i wydobycie
  • Turystyka i gościnność
  • Bankowość, finanse i ubezpieczenia

Link do ankiety tutaj. Jej wypełnienie powinno zająć ok. 20 minut.

Ankietę można wypełnić w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim.

Badanie jest realizowane przez „Visionary Analytics” w imieniu Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Opublikowano: 01.03.2021 16:06
Poprawiono: 01.03.2021 16:09
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: