22 czerwca 2021

„UN International Procurement Seminar 2021” – podsumowanie drugiego dnia międzynarodowego seminarium dla dostawców ONZ

Udostępnij

Drugi dzień międzynarodowego seminarium „UN International Procurement Seminar”, którego współorganizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (16-17 czerwca br.), upłynął pod znakiem kolejnych spotkań 1:1 polskich firm z przedstawicielami wybranych agend ONZ, a także warsztatów tematycznych i paneli dyskusyjnych poruszających najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych i ich dostawców.

Najpierw Fabrizio Bertora z UNHCR, później zaś Alessio Pagliarini z UNRWA opowiadali o tym, jak zostać dostawcą agend, które reprezentują.

Na świecie jest około 26 milionów uchodźców, z czego 4,2 miliona szuka azylu w innych państwach. W 2020 roku UNHCR, obecna w 135 krajach, dysponowała budżetem rzędu 9 miliardów dolarów, przeznaczonym na świadczenie pomocy ludziom szukającym schronienia poza ojczyzną. Z tej kwoty 1,3 mld zostało przeznaczonych na zamówienia.

– Naszą misją jest stworzenie skutecznego łańcucha dostaw, który w sposób efektywny i zrównoważony zapewni schronienie osobom zmuszonym do opuszczenia ojczyzny. Zasady, którymi się kierujemy w organizacji zamówień to uczciwość, transparentność, konkurencyjność oraz najlepszy stosunek jakości do ceny. Przykładamy szczególną uwagę do tego, by wszystkie podmioty startujące w naszych przetargach miały równe szanse – powiedział Fabrizio Bertora odpowiedzialny w UNHCR za organizację zamówień.

Różne zamówienia, różne procedury

Podobnie jak u znakomitej większość pozostałych agend ONZ, w zależności od wielkości zamówienia, potencjalni dostawcy UNHCR mogą się spotkać z trzema różnymi procedurami. W przypadku dostaw o małej wartości jest to RFQ (Request for Quatation), czyli mające nieformalny charakter zaproszenie do oszacowania zamówienia. Wygrywa ten podmiot, który zaoferuje najniższą cenę, przy jednoczesnym spełnieniu warunków technicznych zamówienia.

Kolejną procedurą, tym razem już o charakterze formalnym jest RFP (Request for Proposal), z którym zamawiający mają do czynienia wtedy, kiedy przedmiot zamówienia ma wyższą wartość, ale nie da się jej dokładnie oszacować w dniu składania oferty. Cena jest tu tylko jednym z wielu kryteriów, które decydują o wyłonieniu dostawcy.

Zamówienia o najwyższej wartości podlegają z kolei pod procedury przetargowe, czyli ITB (Invitation to Bid). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są z góry określone przez zamawiającego, a próg kwotowy jest wyższy, niż w przy przypadku RFQ. Tutaj również głównym kryterium wygrania zamówienia jest zaproponowanie najniższej możliwej ceny, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań technicznych.

Zrównoważony rozwój i ekologia

Nacisk w zamówieniach ONZ na zrównoważony rozwój i kwestie ekologiczne przewijał się praktycznie we wszystkich wystąpieniach przedstawicieli agend ONZ. Temat został szerzej omówiony podczas pierwszych tego dnia warsztatów tematycznych – „Sustainability and Green Solutions”.

Fabrizio Bertora, który brał również udział w warsztatach, powiedział że UNHCR w coraz większym stopniu będzie brało pod uwagę innowacyjność produktu oraz jego zrównoważenie, w mniejszym zaś kierowało się regionem jego powstawania przy wyborze dostawcy. Koszty mogą być większe, ale państwa-darczyńcy zdają sobie sprawę z tego, że jest to wydatek, którego nie da się uniknąć.

Zrównoważenie i przyjazność dla środowiska produktów oraz usług zamawianych przez agendy ONZ w coraz większym stopniu znajdują odzwierciedlenie w ich polityce zakupowej oraz warunkach, które muszą spełnić dostawcy. Liczy się już nie tylko koszt zakupu samego produktu, ale jak długo można go użytkować, jakie są  koszty jego utrzymania/eksploatacji oraz utylizacji, a także ślad węglowy, itd.

– Rocznie organizujemy zamówienia o wartości ponad miliarda dolarów i współpracujemy z dostawcami z ponad stu państw. Siłą rzeczy dążymy do tego, żeby nasze zamówienia były jak najbardziej zrównoważone. Opracowaniem i wdrożeniem koncepcji zrównoważonych zamówień zajęliśmy się już kilka lat temu. W polityce zakupowej kładziemy nacisk na trzy główne aspekty: zrównoważanie, różnorodność i włączenie – powiedział Marcus McKay,  Manager of Sustainable Procurement w UNOPS.

PARP gospodarzem panelu o COVID-19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości była gospodarzem panelu „COVID-19 – Impact on UN Procurement, Lessons Learned and Preperedness for Future Crises”, którego tematyka była skupiona wokół wpływu pandemii na zamówienia w ramach systemu ONZ. W panelu udział wzięli Martine Israel z UNHCR, Jordi Balleste z PAHO, Umberto Vitale z UNOPS oraz Manuel Lavayen z UNICEF.

Uczestnicy podkreślali jeszcze większą konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy ONZ a sektorem prywatnym w kontekście zwalczania COVID-19, a także przyszłych kryzysów – jest to warunek konieczny do tego, by sprawnie zahamować pandemię w państwach rozwijających się.

– COVID-19 zachwiał zarówno produkcją, jak i logistyką. W przypadku farmaceutyków w większym zakresie, niż dotychczas, skorzystaliśmy z usług europejskich dostawców. Wnioski jaki wyciągnęliśmy z kryzysu pandemicznego: musimy być przede wszystkim bardziej elastyczni w kwestii zamówień, dokonać zmian w sposobie ich przeprowadzania oraz wykorzystywać w większym stopniu technologię – powiedział Jordi Balleste z PAHO.

 – Jeśli czegoś się nauczyliśmy dzięki pandemii, to tego, że musimy szybciej reagować i wykorzystywać w większym stopniu biura krajowe do współpracy z rządami państw, aby wiedzieć na jakie produkty jest największe zapotrzebowanie. Po drugie, musimy być bardziej zwinni i elastyczni w działaniu, ale też kłaść większy nacisk na długofalową współpracę z dostawcami. Po trzecie, potrzebujemy większej przejrzystości w relacjach ze wszystkim interesariuszami – dodał Manuel Lavayen z UNICEF.

 – W przyszłości możemy się spodziewać większej liczby zamówień łączonych, w których udział będzie brało wiele podmiotów wchodzących w skład ONZ. Doświadczenie pokazało ich pozytywny wpływ zarówno na czas dostawy, jak i zdolność do realizacji określonej wielkości zamówienia, a także upowszechnienie standaryzacji i lepszy stosunek ceny do jakości – powiedział Umberto Vitale z UNOPS.

Równolegle, w trakcie warsztatów i paneli dyskusyjnych, odbywały się około dwudziestominutowe spotkania 1:1 polskich firm z przedstawicielami agend ONZ. Z takiej okazji mogło skorzystać czterdzieści polskich przedsiębiorstw, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu.

 – Udało nam się spotkać z instytucjami UNOPS oraz UNIDO. Z uwagi na ograniczenie czasowe spotkania były bardzo intensywne i rzeczowe. Zaprezentowaliśmy przekrój naszych produktów, usług oraz możliwości opracowywania wspólnych rozwiązań z dziedziny automatyki, elektroniki, telekomunikacji oraz medycyny. Wydarzenie było świetnie zorganizowane, pomimo ograniczeń pandemicznych udało się nam uzyskać wszystkie konieczne informacje oraz wskazówki, które umożliwiają przyszłą współpracę. Do tej pory nie mieliśmy możliwość zapoznać się z procedurami oraz możliwościami, jakie zapewnia współpraca z ONZ – powiedziała Beata Kluczberg z firmy El-Piast, która dostarcza rozwiązania z zakresu automatyki oraz elektroniki.

Transport i logistyka jednym z filarów ONZ

Ostatnim punktem programu  były warsztaty tematyczne dotyczące jednego z kluczowych aspektów funkcjonowania ONZ – łańcuchów dostaw, transportu i logistyki. Roczna wartość usług zamawianych w tym obszarze przez wszystkie agendy ONZ kształtuje się na poziomie ponad 2,5 mld dolarów.

Zdaniem przedstawicieli UNICEF i WFP, dominujące trendy w transporcie i logistyce to przede wszystkim większe wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych, a także korzystanie z lokalnych źródeł dostaw.  

– Implementacja technologii zapewnia większą przejrzystość w łańcuchach dostaw. Jedną z nich jest track and trace, dzięki której możemy zarówno zobaczyć, gdzie aktualnie znajduje się transport, ale jeszcze bardziej usprawnić logistykę. Korzystamy z dwóch rodzajów transportu. Pierwszym jest zwykły sprzęt, który kupujemy u naszych dostawców, drugim zaś sprzęt wojskowy wykorzystywany do działań służących utrzymaniu pokoju – powiedział Edward Meck, Team Leader Freight Forwarding Team w UN Secretariat.

W pierwszym przypadku, sekretariat ONZ współpracuje m.in. z MŚP. W drugim, za organizację transportu odpowiadają duże firmy, które są w stanie przeprowadzić tego typu operacje, nie tylko pod względem logistycznym, ale też finansowym.

– Spodziewamy się, że w przyszłości może nastąpić współpraca pomiędzy MŚP a dużymi firmami logistycznymi przy organizowaniu transportu w ramach kontyngentu – dodał Meck.

– Coraz większe znaczenie w logistyce odgrywa zapewnienia bezpieczeństwa transportowanych towarów. To coś, na co zwracamy coraz większą uwagę. Minimalizujemy ekspozycję towarów na warunki, które mogą mieć wpływ na pogorszenie ich jakości. Widocznym trendem jest cyfryzacja sektora transportowego. Widzimy jak duży wpływ ma na sposób działania naszej organizacji. Pozwala nam dużo lepiej planować transport i być efektywnymi kosztowo. O ile to możliwe, staramy się pozyskiwać towary od lokalnych dostawców – powiedział Vladimir Jovcev, Head of Service Unit, Logistics Division w WFP.

– Tworzymy coraz wyższe standardy, aby transport był jak najbardziej zrównoważony. Nie chodzi tu tylko o logistykę, ale o cały globalny łańcuch dostaw. W naszej polityce dotyczącej zamówień, kładziemy nacisk na to, żeby fabryki znajdowały się jak najbliżej miejsca docelowego przesyłki. Dzięki temu, nie tylko ograniczamy koszty transportu, ale też ślad węglowy – powiedział Mounir Bouazar, Global logistics lead for Covid-19 vaccines and related supplies Vaccine logistics w UNICEF. 

Łysy mężczyzna w średnim wieku, w okularach, stoi przy mównicy w pustej sali

fot. materiały prasowe organizatorów

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP

Zobacz więcej podobnych artykułów