25 czerwca 2021

Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP: „Przedsiębiorczość mamy we krwi”

Artykuł autorstwa Mikołaja Różyckiego, zastępy prezesa PARP został opublikowany w raporcie „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna”, 18 czerwca 2021 r.

Aż 78% dorosłych mieszkańców Polski uważa, że własna firma to dobry sposób na zrobienie kariery, a 77% jest zdania, że osobom, które założyły własne firmy i odniosły sukces, należy się uznanie. To odpowiednio 2. i 6. najwyższy wynik wśród 21 badanych państw Europy. Osoby, które decydują się na założenie własnej firmy, robią to, ponieważ chcą kontynuować rodzinne tradycje bądź chcą wywrzeć swój wpływ na rzeczywistość społeczno-gospodarczą.

To wnioski z 9. edycji raportu „Global Entrepreneurship Monitor Polska 2020” – publikacji, który bada zachowania i postawy przedsiębiorcze w 50 krajach Europy, opracowanego przez pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Samoocena umiejętności biznesowych Polaków jest na poziomie zbliżonym do średniej europejskiej (50% mieszkańców uważa je za wystarczające), natomiast obszarem wymagającym intensywnego zaopiekowania jest akceptacja porażki – badanie wykazało, iż spośród osób, które widzą szanse biznesowe w swoim otoczeniu, 46% nie decyduje się na rozpoczęcie działalności z obawy przed porażką (średnia europejska to 40%).

Dlaczego przywołujemy te statystyki w raporcie poświęconym startupom pozytywnego wpływu? W naszej opinii dobrze pokazują, że w Polakach drzemie ogromny potencjał przedsiębiorczości, zaś bariery w jego uwolnieniu da się zniwelować. Nie nastąpi to jednak z dnia na dzień. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 20 lat wspiera firmy na różnych etapach rozwoju. Startupy adresuje szczególnie intensywnie od 2016 r., kiedy zainicjowała pierwsze programy akceleracyjne łączące startupy z korporacjami – aby w duchu współpracy, stopniowego otwierania się na ryzyko związane z innowacjami, realizować korzyści na rzecz obydwu stron. Działania te odpowiadały również na potrzebę wzmocnienia kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, a także kształtowania postaw proinnowacyjnych – w tym m.in. otwartości na współpracę i zmianę podejścia do porażki – zidentyfikowaną w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

5 lat później, po realizacji trzech pilotażowych programów akceleracyjnych oraz na finiszu pełnowymiarowego działania akceleracji, realizowanej przez 10 operatorów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz inkubacyjnego programu pięciu Platform Startowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, PARP może się pochwalić portfolio liczącym ponad 700 startupów – absolwentów akceleracji realizowanej we współpracy z dużym biznesem oraz blisko 1000 startupów utworzonych w Polsce Wschodniej.

W programy akceleracyjne POIR od połowy 2019 r. zaangażowało się 172 odbiorców technologii, czyli średnich i dużych przedsiębiorstw, które wspierają rozwój technologii startupów, testują je w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz są ich potencjalnymi klientami.

Wymienione wyżej programy i oferowane przez nich wsparcie stanowią kamienie milowe rozwoju wielu startupów, które dziś określamy mianem startupów pozytywnego wpływu, i które – co daje nam bardzo dużo satysfakcji - pojawiają się na listach laureatów i wyróżnionych w dotychczasowych edycjach raportu. Absolwenci programów PARP – jak m.in. MakeGrowLab, Greenbin, Planet Heroes, czy Syntoil – stanowią doskonałe przykłady tego, że misja pozytywnego oddziaływania na rzeczywistość oraz komercyjny sukces absolutnie się nie wykluczają. To również przykłady na to, że takie połączenie jest zauważane i pozytywnie oceniane przez rynek.

Liczymy na to, że startupów pozytywnego wpływu będzie powstawało coraz więcej. Chcemy budować rozpoznawalność startupów odnoszących biznesowego sukcesy i jednocześnie realizujących cele zrównoważonego rozwoju. To sprawa o tyle ważna, że w świetle przywoływanego już raportu GEM Polska 2020, tylko 37% Polaków uważa, że w mediach publicznych i Internecie treści na temat nowo powstałych firm odnoszących sukcesy pojawiają się często. W Europie średnio 59% badanych dostrzega takie informacje. Mamy zatem sporo do nadrobienia w tym zakresie.

W czerwcu 2021 r. uruchomiona zostanie kolejna, 2-letnia, edycja programu akceleracyjnego Poland Prize. Wybrani przez PARP operatorzy otworzą krajowy ekosystem na nowe, ciekawe technologie i skalowalne modele biznesowe startupów spoza Polski, które tutaj dostaną szansę na współpracę z partnerami branżowymi oraz inwestorami. Wierzymy, że uczestnicy programu mogą stanowić inspirację dla startupów funkcjonujących lub powstających w Polsce, a także odnosić sukcesy rynkowe jak np. GreenBin, którego imponujący rozwój obserwujemy od momentu rozpoczęcia jego przygody w Polsce.

Warto wspomnieć, że lada dzień rozstrzygniemy pilotażowy konkurs GovTech_innoLAB, nakierowany na wsparcie samorządów – poprzez udział w programie samorządy w całej Polsce będą miały szansę poszukać startupowych rozwiązań i technologii, mogących odpowiadać na najbardziej palące wyzwania i potrzeby lokalnych społeczności. To naprawdę dobry czas na obranie biznesowej ścieżki samorealizacji, a przy okazji podjęcie próby zmiany świata na lepsze. Warto posłuchać, co w tej kwestii do powiedzenia ma multimiliarderka Oprah Winfrey: „Chcąc zrealizować marzenia nie skupiaj się na sukcesie – skup się na znaczeniu”. Róbmy zatem rzeczy, które mają znaczenie.

Zdjęcie przedstawiające wiceprezesa PARP, Mikołaja Różyckiego


Opublikowano: 25.06.2021 11:30
Poprawiono: 25.06.2021 13:09
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: