Pomiń nawigację

19 listopada 2021 r.

Patronat honorowy PARP nad VI Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym

Po raz szósty Skarżysko-Kamienna będzie gospodarzem Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego. Wydarzenie, adresowane do przedsiębiorców, samorządowców i ekspertów, odbędzie się 25 listopada. Po raz drugi uczestnicy spotkają się w formule online. Udział w MFI jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 24 listopada

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne to jedno z najważniejszych wydarzeń o znaczeniu gospodarczym w województwie świętokrzyskim. Jego celem jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami z Polski i zagranicy m.in. Francji, Ukrainy, Białorusi, Włoch, USA, jak również zacieśnianie więzi między gospodarkami i zachęcenie polskich przedsiębiorców do aktywniejszych działań na rynku innych krajów.

Tematyka tegorocznej edycji będzie obejmować obecne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach pandemii COVID-19 oraz możliwości wsparcia działalności gospodarczej przez władze centralne i samorządowe oraz zdolności współpracy uczelni badawczych z przedsiębiorstwami.

Do udziału w MFI zaprasza prezydent Skarżyska-Kamiennej wspólnie z Centrum Obsługi Inwestora. Zaproszenie adresowane jest przede wszystkim do firm, które poszukują partnerów zagranicznych zarówno w zakresie sprzedaży, jak i zakupu różnego rodzaju towarów i usług.

Patronat honorowy nad VI Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym Skarżysko-Kamienna 2021 objęły: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Business Centre Club, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związek Miast Polskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W trakcie wydarzenia zostanie zaprezentowana oferta programowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja na stronie: www.mfi.skarzysko.pl.

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne Skarżysko-Kamienna, 25.11.2021 r., zdjęcie budynków

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 19.11.2021 13:03
Poprawiono: 19.11.2021 12:03
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: