Pomiń nawigację

22 listopada 2021

Early Warning Europe czyli jak radzą sobie przedsiębiorcy w kryzysie

Udostępnij

W czerwcu 2019 r.  opublikowano dyrektywę unijną w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, dzięki czemu możliwe będzie uratowanie wielu tysięcy miejsc pracy, które znikają w Polsce i w Europie każdego roku wraz z zamykanymi przedsiębiorstwami. Dyrektywa przyjęta przez  Radę Europejską nakłada na wszystkie kraje członkowskie UE obowiązek implementacji między innymi rozwiązań, które wdrażane były  przez poznańską Fundację Firmy Rodzinne oraz PARP w ramach programu Early Warning Europe.

Niewypłacalność́ przedsiębiorstw stanowi istotny problem we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każdego roku ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw staje w obliczu bankructwa. W wyniku tego zjawiska pracę traci ok. 1,7 mln osób. Wiele z tych firm można by uratować́, gdyby w porę̨ zauważyły swoje problemy i podjęły działania, by je rozwiązać́. Komisja Europejska w dokumencie Small Business Act (SBA) skierowała do państw członkowskich oczekiwanie podjęcia odpowiednich kroków, które poprawią sytuację małych i średnich przedsiębiorstw, miedzy innymi poprzez umożliwienie diagnozowania stanu firmy tak, aby na jak najwcześniejszym etapie dostrzec sygnały nadciagających trudności i w porę̨ podjąć́ odpowiednie działania, a przedsiębiorcom, którzy będą̨ musieli zamknąć́ działalność́, umożliwić́ jak najszybszy ponowny start. Polska odnosząc się̨ do tego zalecenia przyjęła Politykę̨ Nowej Szansy, która została zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów w 2014 roku. Early Warning Europe było jednym z najważniejszych działań realizowanych w ramach Polityki Nowej Szansy.

Projekt Early Warning Europe realizowany był od 2016 do 2019 roku przez Fundację Firmy Rodzinne oraz  PARP, w ramach grantu z Europejskiej Agencji na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) podległej Komisji Europejskiej. Zadaniem, jakie postawiono przed realizatorami projektu była pomoc przedsiębiorcom, którzy wpadli w biznesowe tarapaty lub przeczuwali ich rychłe nadejście. Pomoc jakiej udzielono przedsiębiorcom była dyskretna, bezstronna i bezpłatna - tak, aby nie tworzyć dodatkowego obciążenia dla przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji trudnej i nie może sobie pozwolić na płatne wsparcie.

Kłopoty finansowe są szczególnie bolesne, ale przedsiębiorcom bardzo trudno się do nich przyznać. Tymczasem większość ze zgłaszających się po pomoc w ramach Early Warning Europe (EWE) miała do czynienia z mniejszymi lub większymi bolączkami natury finansowej, a przy tym prawie nigdy nie były one główną przyczyną sytuacji, która sprawiła, że przedsiębiorca szukał pomocy. Były one tylko jednym z objawów przeżywanych trudności. 

W ramach działania EWE wsparcie otrzymało 3500 firm w Polsce, Hiszpanii, Włoszech i Grecji, z czego na nasz kraj przypadło 875 firm.

Każda firma uzyskała wsparcie merytoryczne od konsultanta EWE, który wspólnie z przedsiębiorcą postawił obiektywną diagnozę sytuacji, wyznaczył priorytety do zmiany, udzielił odpowiednich rekomendacji. Praca z konsultantem często poszerzała perspektywę przedsiębiorcy i pozwalała zidentyfikować prawdziwe przyczyny kryzysu. Ten etap wsparcia był również niezwykle istotny dla zbudowania relacji opartej na zaufaniu, które było niezbędnym warunkiem konstruktywnej współpracy. Ponad 300 przedsiębiorców zakwalifikowało się do drugiego etapu wsparcia jakim było wsparcie  mentora EWE.

Mentorzy to już specjaliści. Połowa w tym gronie to przedsiębiorcy – mający duże doświadczenie w prowadzeniu swoich firm, wielu z nich przeszło niejeden kryzys. Pozostali Mentorzy to eksperci - finansiści, prawnicy, psycholodzy, specjaliści IT i mediatorzy. Mentorzy towarzyszyli przedsiębiorcom w procesie wprowadzenia zmiany, motywowali, wysłuchiwali, wspólnie wypracowywali rozwiązania dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem. Mentoring to symetryczna relacja, na której zyskują obie strony- zarówno przedsiębiorca, który ma szanse uzdrowić swoją firmę, jak i mentor-wolontariusz, który uczy się nowych kompetencji, zdobywa nowe doświadczenie i ma szanse stać się częścią międzynarodowej społeczności mentorów EWE, którzy wspólnie ratują przedsiębiorców.

Najważniejszym doświadczeniem płynącym z projektu EWE była świadomość, że nie można uratować firmy bez uratowania jej właściciela. Pomagając właścicielowi odzyskać wiarę w swoje możliwości, zbudować nowe scenariusze przyszłości w oparciu o zasoby, które są w jego zasięgu, ratujemy firmę, miejsca pracy, rodzinę, itd.

Podczas panelu dyskusyjnego: Business Case - z jakimi trudnościami mierzy się przedsiębiorca w kryzysie? – uczestnicy poznają perspektywę najważniejszych aktorów EWE – przedsiębiorcy, konsultanta i mentora. Wszyscy oni opowiedzą o swojej roli w procesie pomocy, wyzwaniach i efektach, które stały się ich wspólnym udziałem. Będzie również szansa wyjść poza statystyczne ujęcie problemów przedsiębiorców oddając głos jednemu z nich, który szczerze opowie o swojej ścieżce w EWE, od przedsiębiorcy szukającego wsparcia do Mentora EWE, który wspiera dzisiaj innych przedsiębiorców w kryzysie.

W panelu wezmą udział :

Henryka Koblańska – przedsiębiorca,

Maryla Adamska – konsultant,

Piotr Hans – mentor (on-line).

Agnieszka Simon Adamczewska  - mentor EWE

 

Panel dyskusyjny poprowadzi przedstawicielka Fundacji Firmy Rodzinnej - Eleni Tzoka Stecka, która w projekcie EWE była odpowiedzialna za organizację ponad 300 procesów mentoringowych oraz edukację mentorów.

Zobacz więcej podobnych artykułów