Pomiń nawigację

30 listopada 2021 r.

Ogromne zainteresowanie Travel Grantami wśród przedsiębiorców

W lipcu 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Celem tego konkursu i udzielanego wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy polskimi i norweskimi MŚP poprzez organizację i uczestnictwo w zagranicznych misjach gospodarczych.

Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem i po uruchomieniu naboru w dn. 20-24 sierpnia 2021 r. wpłynęło 60 wniosków, których wartość dwukrotnie przekroczyła dostępną alokację. Z tej puli, po wnikliwej ocenie, wyłoniono ponad 30 beneficjentów, którzy zorganizują misje gospodarcze w Norwegii.

W dn. 20-23 października 2021 r. 15 beneficjentów odwiedziło Bygg Reis Deg, czyli największe norweskie targi budowlane (re. Kolejni, z którymi zawierane są właśnie umowy, wyjadą na misje podczas targów Nor-Shipping (10-13 stycznia 2022 r.) oraz Oslo Innovation Week (wrzesień 2022).

W ramach każdej misji gospodarczej polski mikro, mały lub średni przedsiębiorca otrzymuje wsparcie pokrywające koszty zagranicznej podróży służbowej do Królestwa Norwegii oraz wstępu na teren imprezy wystawienniczej i uczestnictwa w wydarzeniu matchmakingowym zorganizowanym przez PARP i Innovation Norway. W efekcie misji beneficjenci nawiążą szereg wartościowych kontaktów z podmiotami norweskimi, które owocować będą przyszłą współpracą biznesową, podejmowaniem wspólnych projektów i wymianą doświadczeń. Stąd przyjęło się zwyczajowe określenie tego rodzaju wsparcia mianem "travel grants".

Wsparcie dedykowane jest dla przedsiębiorców, którzy oferują i rozwijają wyroby i usługi wpisujące się w co najmniej jeden z trzech obszarów tematycznych:

  • "zielone technologie", związane z rozwojem produktów przyjaznych dla środowiska, a zwłaszcza wpisujących się w nurt gospodarki zamkniętego obiegu,
  • "błękitny wzrost", obejmujący rozwiązania dedykowane ochronie i zrównoważonemu wykorzystaniu wód morskich i śródlądowych,
  • technologie "welfare" poprawiające jakość życia.

W grudniu 2021 r. wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy norwescy, którzy w latach 2022-23 odwiedzą szereg imprez targowych i kongresów odbywających się w Polsce - dokładny kalendarz tych imprez znajduje się w dokumentacji travel grants. To ważna informacja dla polskich firm zainteresowanych współpracą z norweskimi partnerami, aby już teraz zaplanować udział w tych wydarzeniach.

Zachęcamy też do pozostania nami w stałym kontakcie, śledzenia naszych aktualności, korzystania z social mediów i prenumeraty newslettera. PARP będzie szczegółowo informować o każdej z planowanych imprez oraz prowadzić rejestrację dla uczestników.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 30.11.2021 10:37
Poprawiono: 08.12.2021 09:52
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: