1 grudnia 2021

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu przygotowało webinar "Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna"

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023, nazywana Dyrektywą Drugiej Szansy lub Dyrektywą restrukturyzacyjną musi zostać wdrożona do prawodawstwa krajowego przez państwa członkowskie nie później niż do 17 lipca 2022 roku. Dyrektywa restrukturyzacyjna ma wprowadzić zmiany w prawodawstwie krajowym, które mają być sposobem na uniknięcie bankructwa i utraty majątku prywatnego, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla przedsiębiorcy.

Już teraz w ramach obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wiele rozwiązań Dyrektywy, wspierających firmy w kryzysie jest dostępnych dla polskich przedsiębiorców np. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Realizacja działań pozwalających na zbudowanie długoterminowego systemu wsparcia przedsiębiorców w trudnościach została zawarta również w Polityce Nowej Szansy 2.0 Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w ramach której oferowana jest pomoc w trzech obszarach: zapobiegania sytuacjom kryzysowym - w ramach którego uruchomiony został projekt System Wczesnego Ostrzegania, pomocy przedsiębiorstwom w kryzysie czyli wsparcie poprzez instrumenty finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu oraz wsparcie ponownego podejmowania działalności gospodarczej poprzez projekt Nowy Start.

W webinarium wzięli udział: dr Patryk Filipiak – kwalifikowany, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, starszy partner w kancelarii FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k. oraz wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Piotr Paweł Wydrzyński – prawnik, psycholog, doradcza restrukturyzacyjny, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu Roboczego ds. Upadłości i restrukturyzacji działającego w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Magdalena Urbaniak – ekspert Punktu Informacyjnego SWO w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu oraz Magdalena Hilszer – Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu.

Obejrzyj webinar: 

Webinar jest wstępem do organizowanej przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu konferencji Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna, która odbędzie się 8 grudnia w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytety im. A. Mickiewicza.

Zarejestruj się na stronie: www.parp.gov.pl/konferencjarestrukturyzacja.

Na zdjęciu widać cztery osoby siedzące w studiu telewizyjnym
Na zdjęciu widać cztery osoby siedzące w studiu telewizyjnym
Na zdjęciu widać cztery osoby siedzące w studiu telewizyjnym
Na zdjęciu widać cztery osoby siedzące w studiu telewizyjnym

Opublikowano: 01.12.2021 15:36
Poprawiono: 01.12.2021 14:44
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: