10 grudnia 2021 r.

Klastry ważnym ogniwem rozwoju gospodarki regionu i zielonej transformacji – konferencja z udziałem Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Wielkopolskie Centrum Klasteringu byli organizatorami konferencji „Klastry ważnym ogniwem rozwoju gospodarki regionu i zielonej transformacji”, która 3 grudnia odbyła się w siedzibie PPNT.  W wydarzeniu wzięły udział przedstawicielki Biura Regionalnego PARP w Poznaniu, które opowiedziały o zadaniach poznańskiego oddziału w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Biuro Regionalne jest odpowiedzialne między innymi za realizację zadań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, dlatego dotarcie do firm, które już z sukcesem wprowadzają model cyrkularny do swoich przedsiębiorstw jest dla nas szczególnie ważne – powiedziała Paulina Leszczyńska – starszy specjalista ds. GOZ w poznańskim biurze PARP.  Klastry, szczególnie te zajmujące się odpadami są dla nas cennym źródłem wiedzy o wprowadzanych innowacjach jak i wsparciem w kontaktach z innowacyjnymi firmami w tym zakresie.  Aktualnie przygotowujemy również badania skierowane do Jednostek Samorządu Terytorialnego i Przedsiębiorców, które mają na celu identyfikację ich potrzeb i potencjału w obszarze GOZ – dodaje.

W odbywającej się w trybie hybrydowym konferencji uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli klastrów i Instytucji otoczenia biznesu. Prelegenci przedstawiali swoje działania oraz wymieniali się poglądami na tematy związane m.in. ze statusem wielkopolskich Krajowych Klastrów Kluczowych, innowacyjnych rozwiązań klastrowych oraz ich rozwoju. Zwieńczeniem wydarzenia był panel dyskusyjny, którego głównym tematem był Przemysł 4.0 i digitalizacja klastrów.

Warto nadmienić, że klaster to dobrowolnie powiązanie firm i instytucji działających w tej samej branży, które stanowią wobec siebie konkurencję, jednak dzięki wspólnej pracy w ramach klastra mają możliwość osiągania podobnych korzyści, np. uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi graczami działającymi na tym samym rynku. 

W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym funkcjonuje Waste-Klaster, który zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje naukowe z branży gospodarki odpadami. Waste-Klaster powstał z myślą o budowaniu współpracy firm i instytucji działających w dziedzinie gospodarki odpadami, pozwalającej łączyć świat nauki i biznesu oraz wzmacniać innowacyjny potencjał branży, tak ważny przy wdrażaniu idei Gospodarki obiegu zamkniętego.

na zdjęciu widzimy 12 osób. z przodu widać siedzących przy stole w półkolu. widzimy wyświetloną prezentacje napisem

Opublikowano: 10.12.2021 15:38
Poprawiono: 10.12.2021 15:46
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Paweł Skowera
Autor dokumentów: