22 grudnia 2021 r.

Niemal 900 mln zł dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój w 2021 r.

Koniec roku to dobry moment na podsumowanie, jak polskie firmy skorzystały na Programie Inteligentny Rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała łącznie niemal 7 mld zł wsparcia na rozwój pomysłów oraz promocję produktów na rynkach zagranicznych w perspektywie 2014-2020.

Program Inteligentny Rozwój (POIR) jest dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy działają m.in. w obszarze zdrowia społecznego, biogospodarki, zrównoważonej energetyki, surowców naturalnych, gospodarki odpadami, innowacyjnych technologii oraz procesów przemysłowych. Program przewiduje wsparcie dla firm realizujących nowatorskie projekty. Pomoc jest oferowana zarówno na etapie pomysłu i badań, jak również w fazie rozwoju produktu lub usługi oraz wprowadzenia jej na rynek.

Wśród obszarów właściwych dla POIR znajdują się: Dokapitalizowanie (konkursy: „Granty na Eurogranty”, „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock”), Działalność zagraniczna (konkursy: „Go to Brand”, „Go to Brand – EXPO 2020”, „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”), Na start (konkursy: „Programy Akceleracyjne”, „Poland Prize”), Nowe produkty i inwestycje (konkursy: „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, „Bony na innowacje dla MŚP” – etap usługowy i inwestycyjny, „Badania na rynek”, „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych”) oraz Wzornictwo (konkursy: „Ochrona własności przemysłowej”, „Granty na dizajn”, „Design dla przedsiębiorców”). Spośród wyżej wymienionych przedsiębiorcy mogą wciąż zgłaszać się do konkursów: „Granty na Eurogranty” oraz wybranych operatorów z konkursu „Programy akceleracyjne – Poland Prize”.

– Polscy przedsiębiorcy chętnie brali udział w konkursach organizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Dzięki pozyskanym środkom, powstały nowatorskie produkty i technologie. Wiele z nich jest już rozpoznawalna na rynkach zagranicznych. Jesteśmy z tego bardzo dumni – powiedział Mikołaj Różycki, p. o. prezesa PARP – Rozwój oparty o ulepszone lub nowe produkty i usługi, a także ciągłe doskonalenie się firm, także w oparciu o innowacje, pokazują, że możliwym staje się scenariusz, po którym coraz więcej polskich firm będzie stawać się średnimi, a nawet dużymi – dodaje.

Beneficjenci Programu Inteligentny Rozwój

Startupy to przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, posiadające lub tworzące innowacyjny produkt, usługę lub model biznesowy, dzięki którym mają potencjał dynamicznego wzrostu i ekspansji geograficznej. Fundusze z Programu Inteligentny Rozwój, zdobyte dzięki Poland Prize, umożliwiły realizacje prac startupowi Aether Biomedical. Zespół ekspertów stworzył wielofunkcyjną bioniczną protezę dłoni, która jest tańsza od swoich poprzedników. Produkt charakteryzuje się dużą siłą chwytu, wysoką wytrzymałością, odpornością na uderzenia oraz konfigurowalną konstrukcją. Bioniczna ręka Zeus jest w stanie przywrócić pełną sprawność lub ją pierwotnie nadać. Można dzięki niej wykonywać wszystkie codzienne czynności, takie jak np.: gotowanie, wiązanie obuwia czy jazda na rowerze. Zeus to wyrób medyczny I klasy z oznaczeniem CE. Jest sprzedawany w Polsce, Portugalii oraz Indiach.

W 2021 r. w ramach „Programów akceleracyjnych” podpisano 10 umów (z operatorami, którzy przekazują wsparcie startupom) na kwotę wsparcia prawie 99 mln zł, a łącznie we wszystkich latach trwania konkursu – 20 umów (z operatorami), na prawie 247 mln zł. Do tej pory do konkursu „Programy akceleracyjne” zgłosiło się prawie 6 tys. startupów. Łącznie ze startupami zawarto 600 umów, proces akceleracji zakończono dla 475 z nich i odnotowano 127 wdrożeń projektów (powstałych w procesie akceleracji). W ramach pierwszych naborów do nowej edycji Poland Prize odnotowano łącznie 886 zgłoszeń startupów, pochodzących z zagranicy.   

Polskie wzornictwo ma wiele do zaoferowania. Nasi rodzimi twórcy nie tylko podążają za aktualnymi trendami, ale bardzo często sami je tworzą. Dotacje pozwalają w sposób etapowy i planowy, przy udziale doświadczonego grona eksperckiego, wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi. Dzięki wsparciu finansowemu, firma CALTI zrealizowała pomysł, który wypełnił lukę na rynku designerskim. Przedsiębiorstwo stworzyło system mebli, dedykowany dzieciom z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Opracowanie szczegółów przedsięwzięcia zostało powierzone zespołowi z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W efekcie prac ekspertów powstał prototyp systemu mebli dziecięcych CALTI-MINI, który składa się z 6 elementów głównych – łóżeczka, łóżka, szafy, regału, biurka oraz komody.

W 2021 r. dzięki konkursowi „Design dla przedsiębiorców” 122 firmy otrzymały ponad 61 mln zł dofinansowania. W sumie w latach 2014-2021 podpisano 584 umowy, na kwotę wsparcia ponad 303 mln zł.

Fundusze Europejskie wpierają inicjatywy związane z ekspansją międzynarodową, a polskie firmy coraz chętniej wychodzą ze swoimi produktami poza granice kraju. Wyjście z ofertą poza granicę naszego kraju dla wielu, szczególnie mniejszych firm, wydaje się bardzo skomplikowane i finansowo chłonne. Dlatego tworzonych jest wiele narzędzi ułatwiających rozpoczęcie i rozwijanie działalności na skalę międzynarodową. Polscy przedsiębiorcy działający w branży sprzętu medycznego również mogą liczyć na wsparcie Funduszy Europejskich. Przykładem może być istniejąca od 2013 roku firma Prodromus, zajmująca się projektowaniem, produkcją i serwisem wyrobów medycznych, która wzięła udział w „Go to Brand”. Dzięki dotacji Prodromus rozpoczął szeroką promocję swojego produktu m.in. na rynku niemieckim, tureckim, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy w Stanach Zjednoczonych. Urządzenie, które zwróciło uwagę zagranicznych kontrahentów, to robot rehabilitacyjny kończyn dolnych, który jest przeznczony dla dzieci, cierpiących na choroby upośledzające chód. Urządzenie posiada asystenta siadu i może być wykorzystywane do pionizacji pacjentów. Małe rozmiary i niska cena, w stosunku do rozwiązań obecnych na rynku globalnym, czynią go produktem o zasięgu światowym. Obecnie roboty pracują już w 9 krajach świata.

W 2021 r. 627 przedsiębiorstw w konkursie „Go to Brand” otrzymało dofinansowanie wynoszące prawie 162 mln zł na realizację projektów. W latach 2014-2021 podpisano 2 671 umów, na kwotę wsparcia prawie 869 mln zł.

Coraz ważniejsze dla ludzi staje się zwracanie uwagi na ochronę środowiska. Pomoc UE sprzyja tworzeniu nowoczesnych produktów i technologii, które wspierają m.in. dbanie o naszą planetę. Dotacje otrzymują m.in. projekty, których specyfika związana jest z wprowadzeniem nowatorskich produktów, wyników prac badawczo-rozwojowych czy odnajdowaniem nowych rozwiązań różnych problemów społecznych. Dzięki wsparciu finansowemu, szansę na rozwój miała również firma AVIONIC, która wzięła udział w „Bonach na innowacje dla MŚP”. Przedsiębiorstwo podjęło się realizacji projektu, który miał usprawnić istniejący już produkt – szybowiec SZD-56-2 Diana 2 – poprzez integrację z elektrycznym zespołem napędowym. W ramach przedsięwzięcia wykonano serię badań i testów. W ich wyniku powstała maszyna, wyróżniająca się zestawem cech i funkcjonalności, których nie posiada żaden inny, dostępny szybowiec.

Tylko w 2021 r. w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP” – etap usługowy i inwestycyjny, podpisano 332 umowy na kwotę dofinansowania – prawie 99 mln zł. Łącznie w latach 2014-2021 podpisano 1 235 umów, na kwotę prawie 330 mln zł.

Dzięki nakładom na badania i rozwój, firmy polepszyły i rozwinęły swoją produkcję. Były otwarte na poszukiwania prekursorskich rozwiązań, pomysłów i koncepcji, a wsparcie Funduszy Europejskich pomogło im w realizacji nowych produktów, ulepszaniu technologii, wzroście efektywności. Jedną z nich jest spółka IZOBLOK, która dzięki „Badaniom na rynek” wprowadziła na rynek międzynarodowy kształtki z tworzywa EPP z wkładkami metalowymi oraz z tworzywa sztucznego. W rezultacie przeprowadzonego projektu spółka umocniła pozycję konkurencyjną na rynku światowym, co przełożyło się na zwiększenie globalnego potencjału polskiego sektora automotive. Grupa IZOBLOK jest obecnie liderem europejskiego rynku EPP, w którym posiada udział na poziomie 25%.

W 2021 r. w „Badaniach na rynek” rekomendowano kolejne 132 projekty na kwotę 650 mln zł, a podpisano już 73 umowy, w których dofinansowanie wynosi prawie 432 mln zł. Łącznie w ramach 18 konkursów podpisano już 490 umów, na dofinansowanie wynoszące ponad 4,1 mld zł.

POIR w liczbach

W trakcie trwania Programu Inteligentny Rozwój (2014-2021), podpisano ok. 9 tysięcy umów z beneficjentami. Otrzymali oni łącznie niemal 7 mld zł wsparcia. W samym 2021 r. aż 1232 przedsiębiorstwom przyznano wsparcie w wysokości prawie 900 mln zł. Są to środki przekazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To ogromne kwoty, które polskie biznesy mają możliwość wykorzystywać w celu rozwoju innowacyjnych pomysłów oraz promocji swoich produktów na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji na temat sukcesów firm, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów, znajduje się na stronie: www.parp.gov.pl/przewodnik

Pliki do pobrania


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 22.12.2021 17:08
Poprawiono: 27.12.2021 10:17
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: