14 stycznia 2022 r.

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu na inauguracji Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego

11 stycznia 2022 roku  w Poznaniu uroczyście zainaugurowano powstanie nowej jednostki badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 roku,  jej celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny System wyzwań, w ramach którego grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych przygotowuje rozwiązanie. Co ważne, przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem pomysłu na prace badawcze, a jeśli odpowiedzią na problem przedsiębiorcy jest gotowe rozwiązanie, badanie lub certyfikacja, całość procesu trwa jeszcze krócej. Łukasiewicz działa w następujących obszarach badawczych: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny powstał w wyniku połączenia pięciu poznańskich instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut ma zwiększyć możliwości rozwojowe i znacząco poszerzyć ofertę rynkową. Powstaną nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co pomoże m.in. w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności – mówił Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Nowy instytut będzie zatrudniał ok. 700 osób co uczyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Połączone kompetencje eksperckie w wielu dyscyplinach naukowych zwiększą potencjał nowej jednostki w konkursach europejskich i umożliwią podniesienie poziomu komercjalizacji prac B+R. W ramach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego powstanie sześć centrów badawczych:  Pojazdów Szynowych, Obróbki Plastycznej, Technologii Drewna, Transformacji Cyfrowych, Logistyki i Nowoczesnych Technologii oraz Technologii Rolniczych i Spożywczych.

Wsparcie badań i rozwoju jest ważnym elementem zbliżającej się perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Dzięki połączeniu instytutów, przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie rozwojowe i dostęp do szerokiego wachlarza usług badawczych w jednym miejscu.


Opublikowano: 14.01.2022 17:09
Poprawiono: 14.01.2022 16:09
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: