Akademia Menadżera MŚP - oferta dla operatorów

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

28 lutego 2018

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

30 marca 2018

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

18 maja 2018

 • logo Akademia Menadżera MŚP
 • Maksymalne dofinansowanie

  13 402 350 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  9 642 500 - 14 891 500 zł

 • Wkład własny

  minimum 10%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

 • potrzeby przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menedżerów z mikro, małej lub średniej firmy, w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Operator z każdego z pięciu makroregionów obejmujących województwa:

 • kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie

 • lubelskie i mazowieckie

 • małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie

 • łódzkie, opolskie i śląskie

 • dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie


Operatorami mogą zostać

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców

 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego

 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców

 • organizacje pracodawców

 • organizacje samorządu gospodarczego

 • organizacje związkowe

 • przedsiębiorcy posiadający niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom lub ich pracownikom.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

13 402 350 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

14 891 500 zł

Wsparcie wyniesie do 90 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 10% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Przykład

Makroregion 1
– województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie maksymalnie możesz otrzymać 8 678 250,00 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 9 642 500 zł

Makroregion 2
– województwa lubelskie i mazowieckie maksymalnie możesz otrzymać 10 022 400 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 11 136 000 zł

Makroregion 3
– województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie maksymalnie możesz otrzymać 8 325 900,00
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 9 251 000 zł

Makroregion 4
– województwa: łódzkie, opolskie, śląskie maksymalnie możesz otrzymać 9 591 750,00 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 10 657 500 zł

Makroregion 5
– województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie maksymalnie możesz otrzymać 13 402 350,00 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 14 891 500

mapa pomocy regionalnej

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Zobacz
Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz
Organizacja i funkcjonowanie sektorowych rad do spraw kompetencji w UE

Raport

Organizacja i funkcjonowanie sektorowych rad do spraw kompetencji w UE

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Informacja o składzie KOP
Konsultacje społeczne (2018 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie „Akademia menadżera MŚP”. Uwagi można zgłaszać w terminie od 31