Program Akceleracyjny: IDEA Global

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Łączymy potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

30 kwietnia 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

27 sierpnia 2021

 • Maksymalne dofinansowanie

  250 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Dla kogo

  Start-upy, mikro i małe przedsiębiorstwa

Szczegóły dofinansowania

Branże: Industrial Internet of Things (IIoT), Fintech, Biotechnologia farmaceutyczna

Co musisz wiedzieć?

 • Akceleracja trwająca do 6 miesięcy
 • Finansowanie rozwoju projektu w wysokości do 200 tys. zł w oparciu o przygotowaną wspólnie mapę kamieni milowych
 • Specjalistyczne usługi o wartości do 50 tys. zł, dopasowywane w zależności od zapotrzebowania startupu
 • Zapewnienie dostępu do ekspertów z branży: Biotechnologia, Fintech i IoT/IT oraz indywidualne konsultacje dla startupów
 • Ścisła  współpraca z Odbiorcami Technologii, którzy biorą udział w programie
Co musisz wiedzieć?
Co zyskasz?

Co zyskasz?

 • Wsparcie mentorskie oraz warsztaty

 • Usługi specjalistyczne w zależności od zapotrzebowania o wartości do 50 tys. zł

 • Możliwość przetestowania swoich rozwiązań u Odbiorców Technologicznych

Jakie wymagania musisz spełnić?

Program „ Akcelerator IDEA Global” skierowany jest do podmiotów, które:

 • spełniają definicję Aplikującego - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub podmiot, który złoży Aplikację. Aplikujący, aby móc zostać zakwalifikowanym do Programu, jako Beneficjent końcowy, będzie zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków szczegółowo określonych w Umowie o powierzenie grantu, co najmniej na dzień podpisania Umowy o powierzenie grantu;
 • mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • są mikro lub małym przedsiębiorstwem i prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej, nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia,
 • nie są w żaden sposób powiązane kapitałowo lub osobowo z Akceleratorem lub OT biorącym udział w Projekcie,
 • posiadają prawo do dysponowania zgłoszonym w Aplikacji innowacyjnym pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym projektem zgłoszonym do Programu,
 • posiadają innowacyjny pomysł w głównych ścieżkach branżowych: Fintech, Industrial Internet of Things (IIoT), Biotechnologia farmaceutyczna (kryterium nieobligatoryjne),
 • zakres obszarów specjalizacji może ulec powiększeniu w przypadku pozyskania dodatkowych branżowych Odbiorców Technologii.
Jakie wymagania musisz spełnić?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

250 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pojedynczy projekt może otrzymać:

200 tys. zł - wsparcie finansowe, 50 tys. zł - wsparcie w postaci usług

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Grudzień 2021

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Grudzień 2021

Zobacz
Dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi – nowe zasady dla przedsiębiorców

Poradnik

Dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi – nowe zasady dla przedsiębiorców

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II. Żywność wysokiej jakości. Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II. Żywność wysokiej jakości. Broszura

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań