Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Konkurs Polski Produkt Przyszłości promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym. | Gala wręczenia nagród - 12 lutego 2019.

 • logo Konkurs PPP
 • Maksymalne dofinansowanie

  100 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Dla kogo

  Jednostki naukowe i przedsiębiorcy

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

Jakie są nagrody w konkursie?

Nagrodzeni w konkursie otrzymują:

 • statuetkę i dyplom
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości
 • możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

 

Wyróżnieni w konkursie otrzymują:

 • dyplom
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości
 • możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

 

Nagrody specjalne za produkt:

 • zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) przedsiębiorcę
 • z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
 • w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów

 

Nagrody od instytucji:

 • instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać nagrody własne
Jakie są nagrody w konkursie?
Na co możesz przeznaczyć nagrodę finansową*?

Na co możesz przeznaczyć nagrodę finansową*?

 • uczestnictwo w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach
 • szkolenia
 • usługi opracowania znacząco ulepszonego wyrobu, technologii lub nowego projektu wzorniczego
 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • wstępne orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego
 • uzyskanie, potwierdzenie i ochronę patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych
 • doradztwo dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • doradztwo przy opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub nowego projektu wzorniczego
 • doradztwo przy wdrożeniem innowacji procesowej, organizacyjnej lub marketingowej

 

*w formie grantu (więcej informacji w Dokumentach)

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • jednostki naukowe lub przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski

Do konkursu możesz zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):

 • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony)

  lub
 • wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego 

Twojej firmie muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu.

 

Możesz zgłosić swój produkt w jednej z trzech kategorii:

 • Produkt przyszłości jednostki naukowej
 • Produkt przyszłości przedsiębiorcy
 • Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy 

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda i maksymalnie cztery wyróżnienia.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Przebieg konkursu

Przebieg konkursu

Etap I - zgłaszanie wniosków konkursowych

Etap zakończony

Etap II – zgłaszanie wniosków o powierzenie grantu

Wyłącznie dla laureatów bieżącej edycji Konkursu

 • Start składania wniosków o powierzenie grantu: 13 lutego 2019 r.
 • Koniec składania wniosków o powierzenie grantu: 6 marca 2019 r.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

100 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

21 lat konkursu Polski Produkt Przyszłości

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Partnerzy

XXI edycja Konkursu organizowana jest wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Biuletyn Euro Info 5/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 5/2019

Zobacz
Biuletyn Euro Info 4/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 4/2019

Zobacz
Biuletyn Euro Info 3/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 3/2019

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku