Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

31 grudnia 2018

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

11 marca 2019

 • logo Sektorowe Rady ds. Kompetencji
 • Maksymalne dofinansowanie

  2 200 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Przedsiębiorcy i IOB

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Sektorowe Rady ds. Kompetencji jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • działania edukacyjne, w tym szkolenia informacyjne i usługi doradcze
 • badania i analizy
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy
  (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu).
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe

Zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji:

 • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy
 • współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych
 • określenie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, w którym działa Rada
 • przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy
 • przekazywanie informacji o potrzebach danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw
 • opracowanie i aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze
 • uwzględnienie sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach
Więcej informacji na stronie Systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji
Zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

2 200 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

2 200 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie wynosi 19 800 000  zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Raport

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Najczęściej zadawane pytania (2017 r.)

Dokument

Dokumentacja konkursowa (2017 r.)

Dokumentacja

Konsultacje społeczne (2017 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności (nr konkursu POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17).

Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)

Dokumenty do pobrania

 • Formularz kontaktowy
  Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 - 93.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (2016 r.)
Konsultacje Studium Wykonalności (8.12.2015 r.)
Konsultacje Studium Wykonalności (1.12.2015 r.)

Konsultacje odbędą się 1 grudnia br. (wtorek) w Warszawie, w Centrum Szkoleniowym Chmielna, ul. Chmielna 132/134.