Komunikaty

12.03.2020

1575 wniosków o dofinansowanie w programie "Go to brand"

W ramach 6 konkursu dla poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 11.02.2020 r. do 11.03.2020 r.; złożono 1575 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 467 087 887,24 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.