Komunikaty

02.04.2021

358 złożonych wniosków na ponad 192 mln zł w II rundzie konkursu w ramach „Design dla przedsiębiorców – dla konkursu dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus”

Informujemy, że w dniu 31 marca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu nr 1/2020, Poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców – dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus”.

W ramach II konkursu nr 1/2020 w Generatorze Wniosków zostało złożonych 358 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 192 817 410,93 zł, w tym:

  • 63 wnioski na kwotę 29 497 312,09 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 295 wniosków na łączną kwotę 163 320 098,84 zł dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

Łącznie w konkursie nr 1/2020 w ramach poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” w Generatorze Wniosków zostało złożonych 825 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  447 002 982,19 zł, w tym:

  • 133 wnioski na kwotę 63 744 380,26 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 753,21% alokacji, oraz
  • 692 wnioski na łączną kwotę 383 258 601,93 zł dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie, co stanowi 622,81% alokacji.