Komunikaty

02.10.2020

Aktualizacja harmonogramu – Platforma startowa Hub of Talents 2

Informujemy, że w dniu 2 października 2020 r. nastąpiła aktualizacja harmonogramu naboru innowacyjnych pomysłów do udziału w procesie inkubacji. Zaktualizowane terminy dostępne są na stronie dedykowanej Platformie Startowej Hub of Talents 2.