Komunikaty

23.07.2020

Aktualizacja informacji o liczbie i kwocie wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w ramach Bonów na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 7 konkursu nr 1/2019 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" etap I usługowy (Dostępność Plus).

Na mocy par. 6 pkt 13 regulaminu konkursu do rundy 7 włączono 1 wniosek złożony w terminie do 14 lipca 2020 r.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 7 wniosków o dofinansowanie w województwach innych niż mazowieckie, na kwotę dofinansowania  1 980 694,25 , co stanowi 43,88% alokacji. W województwie mazowieckim nie złożono wniosków.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w rundzie 7 konkursu, zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 30.09.2020 r. o godzinie 16:00.