Komunikaty

01.06.2020

Aktualizacja list ocenionych projektów w programie Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus konkurs nr 1/2019

W związku z uwzględnieniem protestów od wyników oceny wniosków o numerach: POIR.02.03.05-10-0058/19, POIR.02.03.05-12-0079/19, POIR.02.03.05-14-0006/19, POIR.02.03.05-30-0118/19 w ramach poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców – zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025 – w I i II rundzie konkursu nr 1/2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia aktualizację do list ocenionych projektów.

Listy projektów