Komunikaty

19.10.2020

Aktualizacja listy ocenionych projektów w programie Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus konkurs nr 1/2019

W związku z uwzględnieniem protestu od wyników oceny wniosku o numerze POIR.02.03.05-12-0060/19 w ramach poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców – zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025 – w II rundzie konkursu nr 1/2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia aktualizację do listy ocenionych projektów.

Aktualizacja nr 2 do Listy projektów wybranych do dofinansowania - Runda II konkurs nr 1_2019