Komunikaty

18.10.2021

Aktualizacja nr 3 Listy wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach Wsparcia Prawnego dla startupów

Prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do wsparcia wraz z Listą rezerwową w ramach programu Wsparcie prawne dla startupów.