Komunikaty

02.11.2021

Aktualizacja nr 4 Listy wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach Wsparcia Prawnego dla startupów

Prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do wsparcia wraz z Listą rezerwową w ramach programu Wsparcie prawne dla startupów.