Komunikaty

09.11.2021

Aktualizacja nr 5 Listy wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach Wsparcia Prawnego dla startupów

Prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do wsparcia wraz z Listą rezerwową w ramach programu Wsparcie prawne dla startupów.

Listę można pobrać w sekcji "Wyniki i archiwum".