Komunikaty

14.12.2020

Aktualizacja regulaminu – Platforma startowa Hub of Talents 2

Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2020 r. nastąpiła aktualizacja regulaminu Platformy startowej Hub of Talents 2. Zaktualizowany dokument dostępny jest na stronie dedykowanej Platformie Startowej Hub of Talents 2.