Komunikaty

06.03.2019

Branżowe programy promocji obowiązujące od 05.03.2019 - Go to Brand

Informujemy o zmianie branżowych programów promocji, na podstawie których są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Aktualne wersje programów są zamieszczone na stronie internetowej PARP dedykowanej dla poddziałania 3.3.3 PO IR. Zobacz dokumentację programową i aktualne wersje programów promocji.