Komunikaty

04.02.2020

Informacja o liczbie i kwocie wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” etap I usługowy (Dostępność Plus) - V runda konkursu nr 1/2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach V rundy konkursu nr 1/2019 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" etap I usługowy (Dostępność Plus).

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 7 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  1 741 766,77 , w tym:

  • 1 wniosek na kwotę 340 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 69,90 % alokacji, oraz
  • 6 wniosków na łączną kwotę 1 401 766,77 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 31,06 % alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w V rundzie konkursu, zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 30.03.2020 r.