Komunikaty

25.01.2019

Komunikat dotyczący używania znaku Marki Polskiej Gospodarki

Uwaga: Beneficjenci podziałania 3.3.3 PO IR, po ogłoszeniu wyników naboru wniosków o dofinansowanie, zobowiązani są do używania znaku Marki Polskiej Gospodarki podczas imprez targowo-wystawienniczych, misji gospodarczych, a także umieszczania logotypu na swoich materiałach promocyjnych. W związku z powyższym, przedsiębiorcy ci zwolnieni są z obowiązku wnioskowania o użyczenie znaku Marki Polskiej Gospodarki na ww. cele.