Komunikaty

01.10.2021

Komunikat o liczbie i wartości wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Informujemy, że według stanu na 01.10.2021 r. godz. 16.30 w Generatorze Wniosków w ramach Działania 6.2. POIR Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację złożonych zostało 1666 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 330 683 656,42 zł, co stanowi 300,62 % alokacji.

W związku ze skróceniem terminu naboru, wnioski o dofinansowanie mogą być składane do 05.10.2021 r. (ostatni dzień naboru do godz. 16:00:00).