Komunikaty

12.04.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie 10 konkursu nr 3/2019 r. (etap II inwestycyjny, konkurs ogólny). 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 17 projektów, w tym 3 zlokalizowanych w województwie mazowieckiem i 14 w pozostałych województwach.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.