Komunikaty

22.06.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – dla konkursu dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie I konkursu nr 1/2020 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - plik do pobrania 

Dofinansowanie zostało przyznane dla 128 projektom, w tym 13 zlokalizowanych w województwie mazowieckim i 115 w pozostałych województwach.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.