Komunikaty

12.03.2019

Zmiana Programu promocji branży budowa i wykańczanie budowli

Informujemy o zmianie Programu promocji branży budowa i wykańczanie budowli, na podstawie którego są realizowane projekty z konkursów w latach 2016-2018 w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Aktualna wersja Programu jest zamieszczona na stronie internetowej PARP dedykowanej dla poddziałania 3.3.3 PO IR.

Zobacz dokumentację programową i aktualne wersje programów promocji