Komunikaty

16.08.2021

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców” dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus”, konkurs nr 1/2020

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu do Poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców” dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus”. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach koperty mazowieckiej z kwoty 8 463 000,00 zł na kwotę 11 747 000,00 zł oraz  dotyczącej regionów słabiej rozwiniętych z kwoty 65 221 000,00 zł na kwotę 92 136 000,00 zł, celem umożliwienia rekomendowania do dofinansowania wszystkich projektów pozytywnie ocenionych w ramach II rundy konkursu.

Zmienione dokumenty obowiązują od dnia ich publikacji.