Współpraca i partnerzy

Znajdź partnerów biznesowych, nawiąż współpracę z innymi firmami i instytucjami.

Temat

22 października 2020

Reguły INCOTERMS 2020 – obejrzyj nagranie z webinarium

Pierwszy zbiór reguł INCOTERMS został opublikowany w 1936 roku. Od tego czasu wielokrotnie je nowelizowano, średnio co 10 lat. Najnowszą wersją jest zbiór INCOTERMS 2020. Reguły INCOTERMS dzielą koszty i odpo...

19 października 2020

Portal Access2Markets. Wszystko, co powinniście wiedzieć o eksporcie z UE i imporcie do UE w jednym miejscu: cła, taryfy i wiele więcej…

Unia Europejska dysponuje największą siecią handlową na świecie, która zawarła ponad 40 indywidualnych umów z krajami i regionami. Umowy te ułatwiają handel produktami i usługami między UE a jej partnerami...

18 października 2020

Dane dla zdrowej planety. Realizacja celów unijnej polityki środowiskowej i wzrostu gospodarczego

Ekologia, ochrona środowiska, zmniejszanie śladu węglowego – to tematy z dnia na dzień zyskujące na znaczeniu. Zmienić muszą się nie tylko nawyki jednostek, lecz także założenia ekonomiczne, czego świado...

16 października 2020

Brexit a ochrona danych osobowych. Jak wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynie na polskich przedsiębiorców?

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania zawarła z Unią Europejską umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa ze struktur europejskich[1] (dalej jako „Porozumienie wyjściowe”). Zgodnie z art. 185 tego porozumie...

15 października 2020

Regulamin sklepu internetowego – umowy zawierane z konsumentami z innego państwa członkowskiego UE. Postanowienia dotyczące jurysdykcji i prawa właściwego

Prowadzenie sklepu internetowego może wiązać się z zawieraniem transakcji handlowych nie tylko z klientami krajowymi, ale także z konsumentami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Globalny charakter...

13 października 2020

To się ogląda! Webinaria Centrum Rozwoju MŚP oraz Enterprise Europe Network dla małych i średnich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektów Centrum Rozwoju MŚP oraz Enterprise Europe Network zaprasza na bezpłatne webinaria, organizowane z myślą o przedsiębiorcach oraz wszystkich tych, kt...

21 września 2020

Nowy kurs Akademii PARP – „Pozyskiwanie kapitału na działalność MŚP”

Kapitał stanowi fundamentalną podstawę do uruchomienia i rozwoju działalności gospodarczej. Bez jego udziału, firma nie będzie w stanie funkcjonować na rynku, dlatego wielu przyszłych przedsiębiorców poszuk...

5 sierpnia 2020

Struktury hybrydowe. Kolejny krok w przeciwdziałaniu stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej

22 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych u...

30 lipca 2020

Zmowa przetargowa w zamówieniach publicznych, część 1

Definicja i rodzaje Przedmiotem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie istoty praktyki przedsiębiorców, zwanej porozumieniem lub zmową przetargową, w kontekście form i rodzajów tego typu zachowań. Źród...

22 lipca 2020

Zmiany w umowach zawartych w trybie zamówień publicznych. Nowe rozwiązania w dobie epidemii COVID-19, cz. 1

Wystąpienie światowej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a obecnie stanu epidemii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań