Pomiń nawigację

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu DGA S.A., spółki która od 2004 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także Prezes Zarządu DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. Ekspert w dziedzinie wytyczania strategii przedsiębiorstw, przeprowadzania działań restrukturyzacyjnych oraz naprawczych jak również przeprowadzania procesów prywatyzacyjnych spółek Skarbu Państwa. Brał udział w wielu projektach restrukturyzacyjnych i przekształceniowych spółek oraz grup kapitałowych z całej Polski oraz projektach doradczych w obszarze transakcyjnym jak i prywatyzacyjnym na zlecenie Ministra Skarbu Państwa. Kierował pracami realizowanymi w ramach projektu „Akcelerator Pulsu Biznesu”, realizowanego wraz z redakcją dziennika gospodarczego Puls Biznesu.

Absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w samodzielnym przedsiębiorstwie.

Firma / Instytucja: DGA S.A.