Mariola Misztak-Kowalsk

Zastępca dyrektora Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach

Z tematyką funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie polskiej przedsiębiorczości związana od 1995 roku, kiedy w Krajowej Izbie Gospodarczej zajmowała się wdrażaniem projektu wspierania regionalnych izb gospodarczych finansowanego z programu przedakcesyjnego PHARE. Od 1997 roku w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (poprzednik prawny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) odpowiadała za realizację działań rozwijających przedsiębiorczość oraz koordynację współpracy i zapewnienia standardów funkcjonowania sieci instytucji dostarczającymi usług dla przedsiębiorców (Krajowy System Usług dla MSP), w tym punktów konsultacyjnych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce.

Od 2016 roku zaangażowana w realizację instrumentów bezpośrednio wspierających przedsiębiorców we wdrażaniu prac B+R, innowacji, wzornictwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej - mgr inżynier organizacji i zarządzania przemysłem oraz Uniwersytetu Warszawskiego - podyplomowe studium administracji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.