Jarema Piekutowski

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.