Joanna Romańczuk

Joanna Romańczuk zarządza polskim biurem TMF Group, największym w globalnych strukturach Grup oraz działalnością TMF Group na Ukrainie.

Kieruje zespołem ponad 400 specjalistów w Warszawie, Katowicach i Kijowie obsługującym blisko 800 klientów. Sprawuje nadzór operacyjny nad dostarczaniem usług w obszarze kluczowych kompetencji polskiego i ukraińskiego biura: Kadr i Płac, Księgowości i Podatków oraz Sekretariatu Korporacyjnego.

Od czasu pandemii TMF pracuje w modelu on- line, korzystając z modelu pracy w zespołach wirtualnych. TMF Poland wdrożył także politykę pracy hybrydowej, która będzie miała zastosowanie po zakończeniu pandemii.

W latach 2014 – 2020 Joanna Romańczuk była związana z firmą MoneyGram Poland, gdzie od roku 2018 była Prezesem Zarządu. Joanna Romańczuk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Firma / Instytucja: TMF Group