Mateusz Wróblewski

Prawnik, aplikant radcowski w firmie Werner Kenkel Sp. z o.o. Członek powołanego ze względu COVID-19 zespołu koordynującego w firmie Werner Kenkel, w którym to pełni rolę opiniodawczą w zakresie prawno-formalnym. Teorię prawa cywilnego, handlowego oraz konstytucyjnego przerabia na praktyczne ich zastosowanie, celem zabezpieczenia firmy.

Firma / Instytucja: Werner Kenkel Sp. z o.o.