Adam Żądło

Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, autor bądź współautor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i restrukturyzacji działalności gospodarczej. Zawodowo zajmuje się obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców, w szczególności w sferze doboru optymalnej formy działalności, zmiany formy prawnej działalności oraz zmian w strukturze własnościowej spółek handlowych. Prowadził bądź współprowadził liczne szkolenia z zakresu zagadnień podatkowych związanych z prowadzeniem działalności w formie handlowych spółek osobowych, w tym szkolenia dla Okręgowych Izb Doradców Podatkowych.

Firma / Instytucja: blog www.spolkiosobowe.pl

Strona internetowa: Spólkiosobowe.pl

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.